Barnomsorgsavgift.

Vi har samma avgiftsystem som Falkenbergskommun.