Om oss

Vi är ute mycket i alla väder, går till gymnastikhallen varje vecka, besöker skogen så ofta vi kan och lagar ofta mat där, åker vasaloppet, springer Gubberuset på våren och på hösten har vi höstmarsch. Vi lär barnen enkel massage och vikten av god hygien. Vi försöker att så långt det är möjligt handla in råvaror som är ekologiska och närproducerade samt att vi tillsammans med barnen odlar egna grönsaker. Vi arbetar med Grön Flagg som är ett material för att jobba med hållbar utveckling för barn och unga.

 

Vi på Jordgubbens förskola vill tillsammans med barn och föräldrar skapa förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vi har en miljö där varje barn ska känna sig trygg, sedd och accepterad som de är. Vi vill hjälpa de att utvecklas till kärleksfulla, självständiga, kreativa och ansvarstagande individer. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  Vi vill att ni föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten. Vi använder oss av ett digitalt dokumentationsverktyg "Pluttra" där ni föräldrar på ett enkelt sätt kan följa vad som händer på förskolan genom er mobil eller dator.         

 

Vår målsättning är att lägga grunden till barns livslånga lärande. Det gör vi genom att ha en rolig, trygg och lärorik verksamhet som vilar på demokratins grunder. Leken kommer att stå i centrum samt att vi kommer prioritera utomhusvistelse i olika miljöer.

Vår förskola ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och inspirerar barnen till att leka och utforska omvärlden samt att de ska kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta. De ska utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera och allt detta tillsammans med andra barn och engagerade pedagoger. Vi kommer att låta barnen ha stort inflytande över vilka teman och arbetssätt som kommer prägla verksamheten.

 

Tema som alltid är i fokus är språket, matematik och natur- vetenskap och teknik.

 

Bakning, skapande, sång och musik är andra exempel på vad barnen på Jordgubbens förskola gör.

Om du har några frågor och du inte hittar ditt svar på vår hemsida, tveka inte att kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan.