Om oss

Ett mål för vår verksamhet är att vi ska var en plats "dit alla kan gå med lätta steg".

Vi på Jordgubbens förskola vill tillsammans med barn och föräldrar skapa förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas på bästa sätt. Vi har en miljö där varje barn ska känna sig trygg, sedd och accepterad som de är. Vi vill hjälpa de att utvecklas till kärleksfulla, självständiga, kreativa och ansvarstagande individer. Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.  Vi vill att ni föräldrar ska vara delaktiga i verksamheten.       

 

Vår målsättning är att lägga grunden till barns livslånga lärande. Det gör vi genom att ha en rolig, trygg och lärorik verksamhet som vilar på demokratins grunder. Lek och undervisning är två viktiga grundstenar i vårt arbete med barnen. 

Vår förskola ska erbjuda barnen en trygg miljö som utmanar och inspirerar barnen till att leka och utforska omvärlden samt att de ska kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta. De ska utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera och allt detta tillsammans med andra barn och engagerade pedagoger. Vi låter barnen ha  inflytande över vilka teman och arbetssätt som kommer prägla verksamheten.

 

Förskolans läroplan, Lpfö 18,  ligger till grund för det vi gör på vår förskola.  Ämnen som alltid är i fokus är  värdegrund, språk, matematik, naturvetenskap, IT och teknik samt estetiska ämnen som skapande och musik m.m.

 

Om du har några frågor och du inte hittar ditt svar på vår hemsida, tveka inte att kontakta oss så hör vi av oss så fort vi kan.